0261-824612, Fax: 0261-824612
Str. Libertății nr. 289 , Pișcolt , Satu Mare
scpiscolt@yahoo.com

Școala Gimnazială Pișcolt

Managementul constituie o cale ştiinţifică de rezolvare a problemelor puse conducerii în condiţiile complexităţii interdependenţelor şi schimbărilor care caracterizează lumea modernă dinamică.

Managementul asigură descoperirea adevăratelor probleme şi formularea lor corectă, înlăturarea falselor probleme, stabilirea scopurilor, a obiectivelor şi priorităţilor, precum şi abordarea sistematică, raţională, în vederea obţinerii de rezultate reale.

Misiune

Ţelul nostru este să rămânem o unitate şcolară de referinţă integrată nevoilor sociale ale comunităţii, care să realizeze pregătirea de azi, pentru viitorul de mâine la standarde europene.


Viziune

Şcoala Gimnazială Pişcolt doreşte să promoveze valori şi tradiţii prin elaborarea unui act educaţional de calitate realizând un centru de resurse pluridisciplinare în beneficiul elevilor, cadrelor didactice şi al comunităţii locale faţă de problematica umană, faţă de valorile moral civice, a respectului pentru natură şi mediul înconjurător.