0261824612
Str. Libertăţii nr. 59/A , Pișcolt , Satu Mare
scpiscolt@yahoo.com

Școala Gimnazială Pișcolt

Misiune

Misiunea noastră este de a oferi şanse egale elevilor pentru a-i pregăti, a-i educa pentru o lume în schimbare, formându-le CAPACITĂŢI, ABILITĂŢI, ATITUDINI care să le permită să se descurce în viaţă pentru a fi de folos comunităţii.

Viziunea

Ne propunem să devenim una dintre şcolile cu renume din judeţ, apreciată de către elevi, părinţi pentru eficienţa procesului instructive-educativ prin asigurarea personalului didactic bine pregătit, baza materială adecvată, oferirea egalităţii şanselor tuturor elevilor necesare unui învăţământ de calitate, pentru îmbunătăţirea performanţei şcolare, pentru asigurarea stării de bine şi pentru participarea acestora  în activitatea şcolii, în viaţa comunităţii locală şi  cea europeană.

Valori cheie pentru un învăţământ de calitate:

RESPECT, DESCHIDERE, ECHIPĂ- COLABORARE, ECHITATE, DEZVOLTARE PERSONALĂ, EFICIENŢĂ, INTEGRITATE

Deviza şcolii:

 „Fii competitiv cu tine însuţi!”

Ținte strategice:

  1. Reducerea până în anul 2027 a abandonului şcolar în ciclul gimnazial de la 20% la 5%
  2. Creşterea în următorii 4 ani a procentului elevilor care iau medii peste 5 la Evaluarea Naţională de la 20% la 40%
  3. Creșterea competențelor de literație și numerație ale elevilor, în scopul scăderii (cu 10%/ an) a analfabetismului funcțional 
  4. Promovarea dimensiunii europene şi a egalităţii de şanse prin implicarea în proiectele de parteneriat ale școlii a 50% dintre elevi în următorii 4 ani
  5. Îmbunătățirea stării de bine a elevilor prin diversificarea ofertei de activități curriculare și extracurriculare pentru reducerea, în anul școlar următor, cu cel puțin 75% a numărului cazurilor raportate de bullying și de violență între elevi în scopul creării/menținerii siguranței fizice și emoționale a elevilor în școală și în afara ei
  6. Formarea continuă și promovarea conceptului de îmbunătățire permanentă a competențelor profesionale ale personalului didactic prin participarea cadrelor didactice la cel puţin 3 cursuri de perfecţionare

 

Directori:

     Anul înfiinţării unităţii de învăţământ: în anul 1900 s-a înfiinţat unitatea de învăţământ, atunci era o singură construcție. Cu trecerea anilor s-a extins, ajungându-se ca în prezent să existe 3 corpuri de clădiri și o grădiniță, toate având apă curentă, grup social interior, un CDI cu bibliotecă care are 20 000 de volume:

  • corpul I- 1965, corpul II -1900 adăugat şi renovat în 2006, corpul III -1890, corpul IV-2008,  încălzirea în toate corpurile de clădire se face cu convectoare pe bază de gaz, grădiniţa- 2013
  • foști directori: Sotoc Silviu (1959-1980), Purcel Gheorghe (Scărişoara Nouă), Supuran Teofil (Resighea), Crainic Ioan (1980-1982), Sabău Ioan (1982-1989), Chiş Mihai (sept-dec. 1989), Sabău Ioan (ian. 1990-1992), Chiş Maria (1992-2002), Crainic Ioan (2002-2009), Olariu Romanţa (sept. 2009-feb. 2012), Erdei Liana (martie-aug. 2012), Duţescu Diana (sept 2012- ian 2017), Erdei Liana (ian. 2017 până în prezent)
  • directori adjuncți: Egri Nicolae, Darida Elisabeta, Kassay Attila, Mihali Elisabeta, Zancu Ştefan, Fodor Maria, Csaki Iudith, Herman Emese, Bodizs Hajnal, Morent Claudia
  • denumirea școlii de-a lungul timpului: Şcoala Elementară Pişcolt, Şcoala Generală Pişcolt, Şcoala cu clasele I-VIII Pişcolt, Şcoala Gimnazială Pişcolt