0261824612
Str. Libertăţii nr. 59/A , Pișcolt , Satu Mare
scpiscolt@yahoo.com

2023

1. Activități extrașcolare:

2. Cerere de învoire: cerere învoire PDF / cerere învoire WORD

3. Codul de etică: Codul de etica

4. Comisii de lucru: Comisii 

5. Contract medic de familie:  Contract medic de familie

6. Contract colaborare CJRAE: Contract colaborare CJRAE

7. Fișa de autoevaluare: Fișa de autoevaluare PDF / Fișa de autoevaluare WORD

8. Grafig de asistențe la ore: director asistențedirector adjunct asistențe

9. Grafic monitorizare și control: Grafic de control

10. Oferta educațională: Oferta educațională

11. Opis proceduri CEAC: Opis proceduri CEAC

12. Planul – cadru de învățământ: Planurile cadru

13. Plan de integritate: Plan de integritate

14. Plan de măsuri: Plan de masuri

15. Plan managerial: Plan managerial

16. Plan managerial al CEAC: plan managerial CEAC

17. Proces verbal, atribuții profesori de serviciu: Proces verbal, atributii profesori de serviciu

18. Program audiențe directori: Program audiențe directori

19. RAEI: RAEI

20. Raport de analiză: 

21. Regulament de organizare și funcționare: ROFUIP / ROI

22. Strategia Anticorupției în Educație: Stategia anticoruptie

23. Statutul elevului: Statutul elevului

24. Strategia CEAC:  Strategia CEAC

25. Școala altfel: Școala Altfel

26. Tabel cuprinzånd optionale: Opționale

27. Tematica și graficul

a. Consiliul de administrație: Tematica si graficul CA

b. Consiliul profesoral: Tematica si graficul CP